Praca z dzieckiem z deficytem uwagi i koncentracji

Zaburzenia koncentracji uwagi to zjawisko, które coraz częściej można zaobserwować wśród dzieci czy młodzieży. Należy pamiętać o tym, że zaburzenie koncentracji uwagi to nie to samo, co nadpobudliwość psychoruchowa, potocznie nazywana ADHD. Nie tylko dzieci, które sprawiają wrażenie chaotycznych, niezorganizowanych mogą mieć problem z koncentracją uwagi, ale również dzieci opanowane, spokojne, często „nieobecne”. Cechą charakterystyczną jest bardzo duża trudność z utrzymaniem skupienia na określonym zadaniu czy obiekcie.

Ćwiczenia z dziećmi z zaburzeniami koncentracji opierają się m.in. na: ćwiczeniu pamięci, spostrzegawczości, ćwiczeniach lewopółkulowych oraz doskonaleniu refleksu.