Oferta dla przedszkoli

* badania przesiewowe mowy, które mają na celu wyłonienie dzieci zagrożonych zaburzeniami mowy;

* pełną diagnozę logopedyczną – zakładka Diagnoza logopedyczna;

* zajęcia indywidualne z dzieckiem;

* zajęcia grupowe, które opierają się na:

  • usprawnianiu aparatu artykulacyjnego;
  • rozwijaniu małej i dużej motoryki;
  • doskonaleniu słuchu fonemowego;
  • kontroli toru oddechowego;
  • ćwiczeniach lewopółkulowych (lewa półkula mózgu odpowiedzialna jest za prawidłowy rozwój mowy);