Dominika Zarzycka - Logopeda dziecięcy, pedagog

Na co dzień mam przyjemność pracować z gromadką 25 wspaniałych przedszkolaków jako wychowawca. Praca z dziećmi niesie za sobą wiele ciepła, radości i nieograniczonej szczerości. To oni dają mi możliwość wszechstronnego działania oraz pokazują świat w kolorach tęczy.

Studia pedagogiczne o specjalizacji – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ukończyłam w 2016 roku na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Odbywając praktyki przekonałam się, iż znajduję się w odpowiednim miejscu. Studia magisterskie - pedagogika wieku dziecięcego ukończyłam w 2018r.  i do dnia dzisiejszego kieruję się słowami św. Franciszka S., że wobec dzieci potrzeba „filiżanki mądrości, baryłki ostrożności i całego oceanu cierpliwości”.

Z dziećmi pracuję od 2016r., wtedy pojawiła się pasja związana z logopedią. Szukanie dodatkowych dróg, odpowiedzi na nurtujące pytania, a zarazem pierwsze książki związane z ową dziedziną, nakierowały mnie do działania. W 2019r. podjęłam studia logopedyczne: logopedia medialna z logopedią ogólną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Praktykę logopedyczną odbyłam w:

  • Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi;
  • Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi;
  • Przedszkolu Miejskim nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi;
  • Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi;
  • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Łodzi.

Prowadziłam wówczas terapię dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną, wadami słuchu, autyzmem czy afazją. Z osobami dorosłymi - w zakresie zaburzeń kompetencji językowych o podłożu neurologicznym oraz patomechanizmów głosu.

Stale podnoszę i doskonalę swoje umiejętności, biorąc udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu zaburzeń mowy, jak również związanych z prawidłowym rozwojem dziecka.  Moje hobby to taniec, fotografia oraz literatura.

Zapraszam do dołączenia na moje Social Media: Facebook, GoldenLine, LinkedIn, Twitter.