Dyslalia

Dyslalia jest ogólnym pojęciem, które logopedzi stosują do określania różnych wad wymowy. Oznacza m.in. nieprawidłowości artykulacyjne, zaburzenia wymowy, wady wymowy czy nieprawidłową realizację fonemów.

– seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: [Ś, Ź, Ć, DŹ/ S,Z C, DZ/ SZ, Ż, CZ, DŻ];

– betacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [B];

–  gammacyzm- nieprawidłowa realizacja głoski [G];

– kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [K];

– lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [L];

– rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski [R];

– mowy bezdźwięcznej –zamiana par opozycyjnych – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. D na T, G na K; Z na S.