Zaczarowane Słowa - Dzieci Wzorowa Wymowa
Dominika Zarzycka - Logopeda dziecięcy, pedagog

Witam na stronie Zaczarowane Słowa, która poświęcona jest w całości dzieciom w przedziale wiekowym 2-7 lat. Oferuję pomoc w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, która całkowicie została opisana w zakładce – Oferta. W swojej codziennej pracy do każdego pacjenta podchodzę w sposób indywidualny, poświęcając mu maksimum uwagi oraz zaangażowania.

 • Kiedy udać się do logopedy? A może lepiej dać dziecku więcej czasu?

Poniżej przedstawiam sytuacje, kiedy powinnyśmy jak najszybciej skorzystać z porady specjalisty.

Należy udać się do logopedy m.in. wówczas, gdy dziecko:

 • dodaje dodatkowe dźwięki bądź słowa podczas wypowiedzi;
 • robi częste/długie przerwy między wyrazami;
 • zniekształca dźwięki;
 • skończyło trzy lata i mówi niezrozumiale dla otoczenia;
 • podczas oddychania ma stale otwartą buzię;
 • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. bocian – pocian, dom – tom, zupa – supa;
 • podczas mówienia wkłada język między zęby;
 • frustruje się podczas próby komunikacji;
 • ma nieprawidłowości w budowie aparatu artykulacyjnego;
 • wymawia głoski z silnym nosowym zabarwieniem.

Pamiętajmy o tym, iż zaburzenia dziecka nie miną same, może to doprowadzić do frustracji „pociechy” podczas wypowiedzi. Będzie się zniechęcało np. do wypowiadania określonych słów. Dlatego bardzo ważna jest współpraca Państwa  ze specjalistą od samego początku.

Rozwój mowy dziecka:

 • do 3 r.ż. dziecko powinno wymawiać: [i, y, e, ę, a, ą, o, u, p, p, b, b, m, m, f, f’, w, w, k, k, g, g, ch, t, d, n, ń, l, l, ł, j, ś, ź, ć, dź];
 • do 4 r.ż. to co do 3 r.ż + [s, z, c, dz];
 • do 5 r.ż. to co do 4 r.ż. + [sz, ż, cz, dż];
 • do 6-7 r.ż. to co do 5 r.ż. + [r]1.
 1. Glej S., Praktyczny przewodnik terapii wad wymowy, Wyd. Impuls, Kraków 2018, str. 8.

Słowa kluczowe: logopeda, pedagog, łódź, stróża, wólka krosnowska, logopedia, rozwój mowy dziecka, poprawa wady wymowy dziecka, dyslalia, opóźniony rozwój mowy, diagnoza logopedyczna, zaburzenia mowy i komunikacji, praca z deficytami uwagi i koncentracji, logopeda dziecięcy, wiek 2-7 lat, usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych